Keep updated with the latest news in the pharmaceutical market.

GDPR Informare parteneri PHARMA S.A.

S.C. “PHARMA” S.A. Iasi a manifestat intotdeauna o grija deosebita fata de datele dumneavoastra cu caracter personal. Va aducem la cunostinta ca ne-am conformat si la ultimele cerinte impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia datelor astfel incat acestea sunt prelucrate in siguranta.

 

Mentionam faptul ca politicile noastre privind prelucrarea si confidentialitatea datelor au fost imbunatatite si va invitam sa cititi mai multe detalii in Anexa prezentei Note de Informare.

 

Pentru orice alte informatii suplimentare ne puteti contacta:

• prin email la adresa: secretariat@pharmaiasi.ro, jurist@pharmatm.ro;

• la telefon: 0232 242101;

• la sediul S.C. “PHARMA” S.A. Iasi: Iasi, Sos. Bucium, Nr. 73E.

 

In situatia in care dupa lecturarea tuturor materialelor puse la dispozitie nu mai doriti sa figurati in baza noastra de date va rugam sa ne trimiteti un email la adresa jurist@pharmatm.ro. In lipsa solicitarii de a fi sters din baza noastra de date, vom considera ca am primit acceptul dumneavoastra tacit asupra prelucrarii datelor.

Va multumim.

 
Cu stima,

S.C. “PHARMA” S.A. Iasi

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. CINE SUNTEM NOI?

S.C. “PHARMA” S.A. Iasi (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul social in Iasi, Sos. Bucium, Nr. 73E, inregistrata la ORC sub nr. J22/933/2000, CUI 13591928.
Ne puteti contacta in urmatoarele modalitati:

Adresa: Iasi, Sos. Bucium, Nr. 73E, Romania

Fax: 0232/254000

Email: secretariat@pharmaiasi.ro, jurist@pharmatm.ro

 

II. DATE ORI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE SOCIETATE

In general, colectam datele personale direct de la dumneavoastra. Cu toate acestea, exista situatii in care putem primi date cu caracter personal si din alte surse, precum:
– date cu caracter personal sau acces la acestea si din partea clientilor si partenerilor nostri, persoane juridice, institutii si autoritati publice, terte parti ori surse publice de informare etc.

– Fisa pentru raportarea a reactiilor adverse la medicamente poate fi inregistrata la societatea noastra ori ne poate fi comunicata de catre terti (ANMDM, farmacii, medici etc.)

Politica noastra este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam clientilor nostri sa comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar in aceste scopuri.

Principalele date/categorii de date prelucrate de Societate pot fi, dupa caz si in functie de scopurile asociate prelucrarii, una sau mai multe dintre urmatoarele:

  • date de identitate cum ar fi, dar fara a se limita la nume, prenume, serie si numar act de identitate etc.;
  • date de contact cum ar fi, dar fara a se limita la adresa de email, adresa de domiciliu, numar telefon etc;
  • date legate de profesie, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, locul de munca, date ce reies din Curriculum Vitae etc.
  • imagini video din cadrul spatiilor utilizate de Societate;
  • date obtinute in urma accesarii de catre dumneavoastra fizic sau online a platformei Societatii (date din sistemul de acces in spatiile Societatii, identificatorul online al persoanelor care acceseaza Site-ul Societatii prelucrat in scopurile amintite in Politica de cookies;
  • numar unic de identificare (de exemplu, CNP – codul numeric personal);
  • informatii din cazierele judiciare, daca este cazul;

 

III. SCOPURILE IN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastra prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta nota de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai multe operatiuni de prelucrare a datelor. Societatea prelucreaza date cu caracter personal in multiple scopuri, iar modalitatile de colectare, baza legala de prelucrare, utilizarea, dezvaluirea, perioadele de pastrare, etc. pot fi diferite, in functie de fiecare scop. Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise in aceasta notificare. In cazul in care Societatea va prelucra ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cele asupra carora ati fost deja informat si care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate initial/care v-au fost aduse la cunostinta, Societatea va furniza informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante.

Utilizam datele personale in principal in urmatoarele scopuri:

– Desfasurarea obiectului de activitate al Societatii, furnizarea de bunuri si prestarea de servicii;

– Activitate de farmacovigilenta, documentatie medicala specifica;

– Gestionarea relatiilor comerciale cu clientii, furnizorii, distribuitorii de medicamente, produse parafarmaceutice si suplimente alimentare. Prelucram datele cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale si angajamentelor asumate;

– Gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra, sens in care luam masuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implica detectarea, investigarea si solutionarea amenintarilor de securitate;

– In cazul vizitarii website-ului nostru, este posibil sa prelucram unele informatii despre identificatorul online al vizitatorului in scopurile amintite in Politica de cookies;

– Respectarea unor cerinte legale si/sau de reglementare, cum ar fi cele de natura fiscala sau a celor solicitate prin acte normative speciale care reglementeaza obiectul nostru de activitate ori, dupa caz, de arhivare.

– Gestiune economico-financiara-administrativa;

– Constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

– Statistici interne.

 

IV. TEMEIURILE JURIDICE ?I CONDI?IILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZA PRELUCRARILE DE DATE

Temeiurile juridice ale prelucrarii au in vedere dispozitiile Regulamentul EU 2016/679 si actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul Romaniei, dar si alte acte normative aplicabile la nivel national si european.
Prelucrarea se intemeiaza pe cel putin una dintre urmatoarele conditii de legalitate a prelucrarii:
– prelucrarea poate fi necesara in vederea incheierii unui contract si/sau pentru executarea acestuia;

– prelucrarea poate fi necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Societatii;

– prelucrarea poate fi necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public;

– prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de o parte terta, respectiv:

– pentru administrarea activitatii noastre;

– pentru gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra;

– pentru gestionarea relatiilor noastre cu potentialii clienti si clientii ori parteneri de afaceri,inclusiv dar fara a ne limita la transmiterea de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele aflate in portofoliul nostru de vanzare;

– gestionarea sesizarilor/reclamatiilor in legatura cu produsele aflate in portofoliul nostru de vanzare, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea imbunatati, constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

– prelucrarea se poate baza pe consimtamantul dumneavostra, in ipotezele expres prevazute de Regulament in acest sens.

 

V. CAT TIMP PASTRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Pastram datele personale prelucrate doar pentru perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale sau atat timp cat este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate, cum ar fi:

– Pe durata derularii contractului pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Societatea poate intra in contact in desfasurarea raportului juridic;

– Pana la expirarea termenului de prescriptie, in ceea ce priveste cazurile in care Societatea ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti;

– Pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarile de date personale intemeiate exclusiv pe consimtamant;

– Timp de 30 de zile pentru imaginile aferente monitorizarii prin mijloace video;

In orice alte ipoteze ori in absenta unor cerinte legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastra de referinta pentru pastrarea datelor personale este de 3 ani de la data incetarii relatiilor / ultimul contact dintre Societate si persoana vizata.

Oricare date pot fi pastrate de Societate, prin exceptie de la prevederile anterioare daca este cazul, pana la expirarea termenului de prescriptie, in ceea ce priveste situatiile in care Societatea ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti, de exemplu in contextul posibilei angajari a raspunderii juridice a S.C. “PHARMA” S.A. Iasi ori a persoanei vizate de prelucrare.

In orice situatie, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila, stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru. Situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsului inaintat de societatea noastra, in legatura cu solicitarea de stergere a datelor.

 

VI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA ?I MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Societatea noastra este responsabila pentru facilitarea exercitarii oricaruia dintre drepturile dumneavoastra mentionate mai jos. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise in Sectiunea I a prezentei notificari.

Pentru protectia datelor dumneavoastra, pentru a preveni abuzul unor persoane rau-voitoare care ar urmari accesul la datele dumneavoastre, societatea noastra este posibil sa va solicite parcurgerea prealabila a unor pasi de identificare, pentru a ne asigura ca dumneavoastra sunteti persoana care isi exercita drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitari. Daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus, va putem cere informatii suplimentare pentru a va verifica identitatea inainte de a actiona in baza cererii formulate.

In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informatiile vor fi furnizate de societatea noastra tot in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format.

In ipoteza in care, ca urmare a aplicarii unor dispozitii legale, societatea noastra nu poate da curs, in tot sau in parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsului inaintat acestuia de societatea noastra in legatura cu cererea in cauza.

Dreptul de acces Aveti dreptul de acces, respectiv de a obtine din partea Societatii o confirmare ca prelucreaza sau nu date personale care va privesc. La solicitarea dumneavoastra, Societatea furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii.

Dreptul la rectificarea datelor Aveti dreptul de a obtine de la Societate, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor Aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, cu exceptia anumitor ipoteze prevazute de Regulament, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) va retrageti consimtamantul in baza caruia are loc prelucrarea in masura in care prelucrarea se bazeaza exclusiv pe consimtamant si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) va opuneti prelucrarii efectuate in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de o terta parte si nu exista motive legitime care sa prevaleze fata de interesele/drepturile si libertatile dvs. fundamentale in ceea ce priveste prelucrarea sau va opuneti prelucrarii in scopuri de marketing direct;

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Societatii in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta;

f) alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile.
 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile expres prevazute de Regulament (de exemplu, in situatia in care contestati exactitatea datelor, restrictionarea prelucrarii va fi acordata pe perioada necesara verificarii datelor contestate.

Dreptul la portabilitatea datelor Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le-ati furnizat catre Societate, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, si la transmiterea acestora catre alt operator, fara obstacole din partea Societatii, in conditiile expres prevazute de Regulament. In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la Societate la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie In orice moment aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, Societatea nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs. sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Atunci cand prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

Dreptul de retragere a consimtamantului In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs., aveti dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.

 

VII. DREPTUL DE A DEPUNE O PLANGERE SAU O RECLAMA?IE

Daca doriti sa reclamati aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa transmiteti reclamatia dumneavoastra prin intermediul oricarei modalitati de contact prevazute in Sectiunea I din prezenta notificare. Orice reclamatie va fi analizata intr-un termen rezonabil.

 

VIII. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea poate transmite, acorda acces si/sau divulga datele personale in principal catre urmatoarele categorii de entitati:

– autoritatile si entitati publice;

– parteneri comerciali (distribuitori de medicamente si produse farmaceutice, profesionisti in domeniul medical si/sau farmaceutic etc.);

– prestatori de servicii si/sau persoane imputernicite care prelucreaza datele personale in numele Societatii, in conformitate cu instructiunile primite de la noi, numai daca respecta aceasta nota de informare, legile privind protectia datelor si orice alte masuri adecvate de confidentialitate si de securitate (furnizori de servicii de marketing, monitorizare acces video, prestatori de servicii in domeniul IT care pot avea acces la date personale etc.)

Transferurile si divulgarea nu se vor face catre entitati din afara Romaniei sau Uniunii Europene. Daca Societatea transmite datele dvs. cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala, ne vom asigura ca acestea sunt protejate corespunzator, respectiv ca transmitem datele intr-o tara care asigura un nivel adecvat de protectie conform evaluarii de catre Comisia Europeana ori, daca se considera ca tara respectiva nu are legi echivalente cu standardele UE de protectie a datelor, vom cere tertei parti sa incheie un contract sau acord care sa reflecte indeplinirea standardelor sau sa ofere alte garantii adecvate in acest sens.

 

IX. CONSECIN?ELE REFUZULUI FURNIZARII DATELOR PERSONALE

In cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastra, va aducem la cunostinta ca, de regula, nu sunteti obligat sa va furnizati informatiile personale catre Societate, cu exceptia cazurilor in care furnizarea lor constituie o obligatie legala sau contractuala ori o obligatie necesara pentru incheierea unui contract. Astfel, in masura in care intrati intr-o relatie juridica cu Societatea sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informatii sunt necesare pentru onorarea obligatiilor asumate de Societate in raport cu dvs. ori pentru furnizarea produselor si/sau serviciilor.

Prin citirea prezentei informari, ati luat cunostinta de informatiile puse la dispozitie de catre S.C. “PHARMA” S.A. Iasi in lumina Regulamentului 679/2016 si ati fost informat cu privire la drepturile pe care le confera Regulamentul si legea romana privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.